Program Edukacji Morskiej w Gdańsku wraca na wodę

7 września w edukacyjny rejs wypłynęli uczniowie Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bąkowskiego. Większość uczestników zetknęła się z żeglarstwem po raz pierwszy.

W pierwszym rejsie po wakacyjnej przerwie wziął udział zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. Spotkanie zaczęło się od odprawy, podczas której kierownik Programu przekazywał uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wodzie. Następnie przyszła pora na szkolenie i poznawanie nazewnictwa lin, żagli i innych elementów wyposażenia jachtu. Na koniec - podział na załogi i jachty ustawione w szyku wypłynęły z gdańskiej mariny, by po ponad dwumiesięcznej przerwie wyruszyć w trasę zostawiając w tyle Żurawia i inne zabytki usytuowane po obu stronach nabrzeża.

Dla młodzieży, która dopiero się poznaje kilka godzin spędzonych na wodzie stanowi doskonałą formę integracji. Załoga musi komunikować się i współpracować. Żeglarstwo jest doskonałą lekcją  budowania relacji społecznych. Jako praktyk systemu edukacji chciałbym podkreślić także walor prorozwojowy programu. Wśród poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, kluczową jest praca zespołowa. Można się jej nauczyć tylko w praktyce. Cieszę się, że dodatkowo w tak doskonałych warunkach. Pracujemy nad tym, by było więcej takich okazji w szkole i poza jej murami.  - podkreślał Piotr Kowalczuk.

Kolejne grupy gdańskich gimnazjalistów pływać będą od poniedziałku do piątku, aż do 7 października.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku wraca na wodę

W pierwszym rejsie po wakacyjnej przerwie wziął udział zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

7 września w edukacyjny rejs wypłynęli uczniowie Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bąkowskiego. Większość uczestników zetknęła się z żeglarstwem po raz pierwszy. Spotkanie zaczęło się od odprawy, podczas której kierownik Programu przekazywał uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wodzie. Następnie przyszła pora na szkolenie i poznawanie nazewnictwa lin, żagli i innych elementów wyposażenia jachtu. Na koniec - podział na załogi i jachty ustawione w szyku wypłynęły z gdańskiej mariny, by po ponad dwumiesięcznej przerwie wyruszyć w trasę zostawiając w tyle Żurawia i inne zabytki usytuowane po obu stronach nabrzeża.

Dla młodzieży, która dopiero się poznaje kilka godzin spędzonych na wodzie stanowi doskonałą formę integracji. Załoga musi komunikować się i współpracować. Żeglarstwo jest doskonałą lekcją  budowania relacji społecznych. Jako praktyk systemu edukacji chciałbym podkreślić także walor prorozwojowy programu. Wśród poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, kluczową jest praca zespołowa. Można się jej nauczyć tylko w praktyce. Cieszę się, że dodatkowo w tak doskonałych warunkach. Pracujemy nad tym, by było więcej takich okazji w szkole i poza jej murami.  - podkreślał Piotr Kowalczuk.

Kolejne grupy gdańskich gimnazjalistów pływać będą od poniedziałku do piątku, aż do 7 października.