Las miejscem aktywnego wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Ruszył pilotażowy projekt Fundacji EFRWP

?Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży? to nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów z terenów wiejskich. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz edukacja przyrodnicza oparta o bogactwo Lasów Państwowych. Projekt realizuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych. Partnerem merytorycznym jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

W pilotażową fazę projektu "Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży" jest  zaangażowanych 15 szkół z województwa łódzkiego i mazowieckiego. Łącznie w projekcie udział weźmie około 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia obejmują moduły: sportowy, składający się z treningów i rajdu terenowego oraz przyrodniczy, dzięki któremu uczestnicy poznają różnorodność flory i fauny kompleksów leśnych. Projekt potrwa do połowy czerwca br.

- Zmiana tradycyjnego stylu życia na wsi oraz mniejsza dostępność do pozalekcyjnych zajęć sportowych przyczyniają się do spadku aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Dodatkowo, mieszkańcy tych obszarów rzadko korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej czy edukacyjnej udostępnianej przez Lasy Państwowe, a są to tereny pod tym względem bardzo atrakcyjne - mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP - Poprzez nasz nowy projekt edukacyjny "Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży" chcemy zachęcić najmłodszych do odwiedzania lasów i wypoczywania tam, również w sposób aktywny. To ważne, by od najmłodszych lat kształtować prawidłowe postawy i przyzwyczajenia - dodaje.

W dniach 23 - 24 kwietnia br. w Nagórzycach nauczyciele wzięli udział w szkoleniu metodycznym przygotowującym do realizacji projektu. Podsumowaniem projektu "Leśna Akademia Sportu" będzie olimpiada międzyszkolna, podczas której uczniowie zmierzą się w konkurencjach sportowych, a także rozwiązując quizy o tematyce sportowej i przyrodniczej.

Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

"Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży" to nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów z terenów wiejskich. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz edukacja przyrodnicza oparta o bogactwo Lasów Państwowych. Projekt realizuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych. Partnerem merytorycznym jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

W pilotażową fazę projektu "Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży" jest  zaangażowanych 15 szkół z województwa łódzkiego i mazowieckiego. Łącznie w projekcie udział weźmie około 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia obejmują moduły: sportowy, składający się z treningów i rajdu terenowego oraz przyrodniczy, dzięki któremu uczestnicy poznają różnorodność flory i fauny kompleksów leśnych. Projekt potrwa do połowy czerwca br.

- Zmiana tradycyjnego stylu życia na wsi oraz mniejsza dostępność do pozalekcyjnych zajęć sportowych przyczyniają się do spadku aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży

z terenów wiejskich. Dodatkowo, mieszkańcy tych obszarów rzadko korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej czy edukacyjnej udostępnianej przez Lasy Państwowe, a są to tereny pod tym względem bardzo atrakcyjne - mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP. - Poprzez nasz nowy projekt edukacyjny "Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży" chcemy zachęcić najmłodszych do odwiedzania lasów i wypoczywania tam, również w sposób aktywny. To ważne, by od najmłodszych lat kształtować prawidłowe postawy

i przyzwyczajenia - dodaje.

W dniach 23 - 24 kwietnia br. w Nagórzycach nauczyciele wzięli udział w szkoleniu metodycznym przygotowującym do realizacji projektu. Podsumowaniem projektu "Leśna Akademia Sportu" będzie olimpiada międzyszkolna, podczas której uczniowie zmierzą się

w konkurencjach sportowych, a także rozwiązując quizy o tematyce sportowej i przyrodniczej.

Materiały partnerów

zobacz wybrane produkty