Przedszkoliada Tour 2015

Ruszyła akcja Przedszkoliada Tour 2015, czyli ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

System oparty jest na:

Zajęciach sportowych organizowanych w przedszkolach oraz poza przedszkolami (spójny dla całego kraju, dwuletni program zajęć uwzględniających wszechstronny rozwój ruchowy

Przedszkoliada Tour, cyklu Eventów organizowanych corocznie we wszystkich lokalizacjach, w których obecny jest system Przedszkoliada.pl

Nauce zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania oraz rywalizacji w duchu FAIR PLAY

Współpracy z klubami sportowymi oraz związkami sportowymi, celem m.in. zapewnienia kontynuacji z ruchem i sportem absolwentom Przedszkoliady.

Przedszkoliada Tour, to  największy w Polsce cykl imprez o charakterze rozrywkowo-ruchowym dla przedszkolaków. Imprezy organizowane są w wybranych halach sportowych, we współpracy z lokalnymi władzami i mediami.

Wszystkim uczestnikom PRZEDSZKOLIADA TOUR oferuje:

Rozrywkę i edukację ruchową na specjalnie stworzonych stacjach sportowych

Kreowanie postawy Fair Play, jak i zasad zdrowej, sportowej rywalizacji

Aktywną formę spędzenia czasu i możliwość prezentacji zdobytych umiejętności

Dodatkowe atrakcje i niespodzianki (między innymi obecność KANGURA PRZEDSZKOLIADY)

Możliwość zabawy i współzawodnictwa

Oprawę artystyczną gwarantującą wspaniałą zabawę.

Głównym celem programu Przedszkoliada Tour jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to przygotowaniu ogólnorozwojowemu dzieci, co procentuje w codziennym życiu, ale także przy uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Imprezy, poprzez swoją formę przygotowują dziecko mentalnie do aktywności fizycznej, działania w grupie oraz przysparzają niezapomnianych wrażeń na całe życie.

W Przedszkoliada Tour 2015 w 26 imprezach weźmie udział ok. 3200 dzieci.

Przedszkoliada Tour2015 otrzymała patronat honorowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Patronat honorowy Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata oraz honorowy patronat Marszałka Sejmu Pana Radosława Sikorskiego.

Pozostałe informacje oraz terminarz imprez dostępny jest na stronie www.przedszkoliada.pl.